Slimline Holder - Collet

Slimline Holder - Collet
Slimline Holder - Collet
2.662.000 kèm thuế
Mã hàng: A63 - ST20 
Trạng thái: Có hàng
Số lượng: 10 chiếc
Số lượng:  
Chọn so sánh | Sản phẩm yêu thích

Bầu kẹp dùng cho máy cơ khí chính xác

 Các Model: 
ST20-SLSA12-120-M50 : 3.206.500/chiếc
ST20-SLRB8-100-M30 : 2.662.000/chiếc
A63-SLSA6-120-M67 : 9.256.500/chiếc
A63-SLSB10-150-M67 : 9.801.000/chiếc
A63-SLRA4-75-M22 : 9.256.500/chiếc
A63-SLSA8-150-M97 : 10.285.000/chiếc

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


GỬI ĐÁNH GIÁ

Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.

clear-bug-div
Giới thiệu bạn bè
 
Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.
Đơn vị tiền tệ