Thiết bị đo lường

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Chốt dùng để căn chỉnh khuôn mẫu EP-15A (15.00-15.05)  Chốt dùng để căn chỉnh khuôn mẫu EP-15A (15.00-15.05)  11.501.000 Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Chốt dùng để căn chỉnh khuôn mẫu EP-15B (15.05-16.00)  Chốt dùng để căn chỉnh khuôn mẫu EP-15B (15.05-16.00)  11.501.000 Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu đo Dia 0.5mm  Đầu đo Dia 0.5mm

Đầu đo các điểm, lỗ của đồ gá bằng thép Dia 0.5mm (L=44.5mm) 190-656

 
384.000 Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu đo Dia 1.0mm  Đầu đo Dia 1.0mm

Đầu đo các điểm, lỗ của đồ gá bằng thép Dia 1.0mm (L=44.5mm) 136-235

 
79.000 Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
clear-bug-div
Đơn vị tiền tệ